επικροτώ

(AM ἐπικροτῶ, -έω)
επιδοκιμάζω, εγκρίνω με ζωηρότητα («Καίσαρι δὲ ἀρνουμένῳ πᾱς ὁ δῆμος ἐπικρότει μετά βοής», Πλούτ.)
αρχ.-μσν.
χειροκροτώ
αρχ.
1. χτυπώ, συγκρούω με θόρυβο («ἐπικροτῶ τὰ κύμβαλα»)
2. πέφτω με θόρυβο πάνω σε κάτι («τὰ δ’ ἅρματα ἐπικροτέοντα πέτοντο»).

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • επικροτώ — επικροτώ, επικρότησα βλ. πίν. 73 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • επικροτώ — επικρότησα, επικροτήθηκα, επικροτημένος, μτβ., εγκρίνω, επιδοκιμάζω ζωηρά, αποδέχομαι …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἐπικρότῳ — ἐπίκροτος beaten masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συνεπικροτώ — έω, Α [ἐπικροτῶ] επικροτώ, εγκρίνω μαζί με άλλον …   Dictionary of Greek

  • αναθορυβώ — ( έω) (Α ἀναθορυβῶ) [θορυβῶ] κάνω θόρυβο, επιδοκιμάζω κάτι θορυβωδώς, επικροτώ κραυγάζοντας. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἀνα * + θορυβῶ] …   Dictionary of Greek

  • αντικροτώ — (Μ ἀντικροτῶ, έω) νεοελλ. αντηχώ·|| μσν. επικροτώ …   Dictionary of Greek

  • δυναμώνω — (AM δυναμῶ, όω) [δύναμις] 1. δίνω δύναμη, ενισχύω, ισχυροποιώ, τονώνω 2. αποκτώ δυνάμεις, τονώνομαι μσν. νεοελλ. 1. ενθαρρύνω κάποιον 2. ενισχύω, εξοπλίζω 3. (για τόπο) οχυρώνω μσν. 1. σκληραίνω κάτι 2. επιδοκιμάζω, επικροτώ 3. (με την προθ. εις) …   Dictionary of Greek

  • εγκρίνω — (Α ἐγκρίνω) 1. ύστερα από κρίση ή εξέταση παραδέχομαι κάτι ως σωστό, επιδοκιμάζω («ἐροῡ τιν ἄνδρα ἄριστον ἐγκρίνειαν ἄν ἤ οὐ παῑδα τὸν ἐμόν», Ευρ., Ηλέκτρα) 2. επικροτώ, χαρακτηρίζω ως καλό («τοὺς δὲ τῆς ψυχῆς ἐραστὰς ἐγκρίνειν κατὰ τὸ σύνολον»,… …   Dictionary of Greek

  • επίκροτος — ἐπίκροτος, ον (AM) [επικροτώ] (για λίγο) εύηχος, ηχηρός αρχ. 1. (για έδαφος) πατημένος, στρωμένος 2. αυτός που κάνει κρότο …   Dictionary of Greek

  • επιδοκιμάζω — εγκρίνω, αποδέχομαι, επικροτώ («επιδοκιμάζω τις απόψεις σου») …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.